0
Sekite mūsų naujienas

Pavojingų krovinių tarptautinį vežimą automobilių transportu reglamentuoja Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR), pasirašyta 1957 m. Ženevoje ir šiuo metu vienijanti 40 šalių. 1995 m. sutarties susitariančiąja šalimi tapo ir Lietuvos Respublika.

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus, turintis ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

ADR kursai vairuotojams skirstomi į:

A1 kursas – pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti bendrosios paskirties transporto priemonėmis.

A2 kursas – specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis.

A3 kursas – specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti (sprogstamosioms medžiagoms).

A4 kursas – specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti (radioaktyvioms medžiagoms).

Mokymai vyksta: Birutės g. 31, Tauragė. Telefonas pasiteiravimui: +370 650 25530

Egzaminuoja ir liudijimus išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija.

Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką:

  • Vilniaus regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieną penktadienį;
  • Kauno regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieną trečiadienį;
  • Klaipėdos regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieną trečiadienį;
  • Panevėžio regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieną trečiadienį;
  • Šiaulių regiono departamento Paslaugų administravimo skyriuje – kiekvieną ketvirtadienį.

Teisės aktai: (Žin., 2003, Nr. 56-2527; 2009, Nr. 19-791, Nr. 111-4748; 2010, Nr. 91-4860, Nr. 134-6870)., 2012, Nr. 93-4839, Nr. 140-7225).


PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO AUTOMOBILIŲ TRANSPORTU SAUGOS SPECIALISTAS

Nuo 2003 m. sausio 1 d. visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas.

Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistu gali būti asmuo, turintis ne mažesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, išklausęs nustatytą mokymo kursą atitinkamoje mokymo įstaigoje, išlaikęs egzaminą ir gavęs atitinkamą pažymėjimą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

Pavojingų krovinių vežimo (ADR) kelių transportu saugos specialistų mokymo kursai skirstomi į:

M – visų klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M1 – 1 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M2 – 2 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M3 – 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M4 – 7 klasės pavojingųjų krovinių vežimo saugai užtikrinti.
M5 – pavojingųjų krovinių, kurių Jungtinių Tautų numeriai 1202, 1203, 1223, 3475, ir aviacinio kuro, priskiriamo prie Jungtinių Tautų numerių 1268 ar 1863, vežimo saugai užtikrinti.

Mokymai vyksta: Birutės g. 31, Tauragė. Telefonas pasiteiravimui: +370 650 25530

Transporto nuoma egzaminams Regitroje. Tel.: 8 650 25530